Vladimír Lacko - Umakov

Fričovce 309  
082 37 Fričovce
Slovakia

ID: 10740970
Tax ID: 1020748377
VAT: SK1020748377

Phone: +421 51 7911 491, +421 905 681 337, +421 905 429 377
Fax: +421 51 7492 881
e-mail: 
info@umakovshop.com
www: 
www.umakovshop.com

Registration ŽR ŽO OÚ Prešov, č. živ. reg. 707-5173